Team og kunde

Mydo Team

Teametdannes av en kombinasjon av alle medlemmer på grunn av et relatert arbeid i foretaket.Den har et samspill av gjensidig påvirkning i atferd, er psykologisk bevisst på eksistensen til andre medlemmer, og har en følelse av gjensidig tilhørighet og arbeidsånd.Hensikten er å forfølge bedriftens generelle suksess.

Ledereer formidlere av bedriftskultur, utøvere av systemer, planleggere og beslutningstakere av teamoppgaver, bærere av teamansvar, kommunikatører og broer mellom teamet og toppledelsen i bedriften, og promotere og koordinatorer av teamhelseatmosfære.

Kommunikasjonkan ha ulike former.Ledere kan i tide oppnå harmonien i interne institusjoner gjennom enkeltmøter eller individuelle utvekslinger.Kommunikasjon bør ikke bare utføres internt, men også horisontalt kommunisere med eksterne direkte relaterte team for å fremme harmoni med eksterne institusjoner.God kommunikasjon kan knytte teammedlemmer tettere sammen og er grunnlaget for teambyggingsharmoni.

Et lager som et fiskegarn.Hvert rutenett spiller en annen rolle i sin egen posisjon.Eksistensen av flere masker kan ikke ignoreres fordi en maske kan fiske.Medlemmene i teamet er tavler én etter én, og hvert medlem har sin egen posisjon. Medlemmene i teamet er tavler én etter én, og hvert medlem har sin egen posisjon.Et team med høy ytelse skal være en helhet med full samhørighet, gjensidig tillit og samarbeid mellom medlemmene.For å gi bedre spill til lagets intelligens og intelligens og oppnå effektiviteten til laget.Et annet samholdseksempel, du vil finne at du lett kan knekke et par spisepinner.Men hvis ti par spisepinner settes sammen, kan de ikke knuses.Med slik samhold vil laget være et uovervinnelig lag, det kan overvinne alle vanskeligheter.

Forholdet til kunder

Forholdetmellom kunder og selskapet er et samarbeidsforhold av gjensidig forfremmelse, gjensidig nytte og vinn-vinn-resultater.Spesielt kan samarbeid med store kunder av høy kvalitet ikke bare forbedre vår servicebevissthet, forbedre ledelsesnivået vårt, forbedre vårt servicesystem, men også gi oss rik fortjeneste.

Har enbetydelig nummener av kunder er grunnlaget for overlevelse og utvikling av bedrifter.Derfor er det nødvendig å hele tiden tappe potensielle kunder og vinne nye kunder for å minimere tapet av kunder.I tillegg bør det arbeides for å opprettholde gamle kunder.Siden kostnaden for å utvikle en ny kunde er fem ganger høyere enn for å opprettholde en gammel kunde, kan vedlikehold av gamle kunder spare kostnadene ved å skaffe nye kunder.I tillegg er gamle kunder mindre følsomme for nøkkelfaktorer som påvirker tilfredshet som pris, være mer tolerante overfor enkelte feil fra bedrifter og deres produkter.Derfor kan vedlikehold av gamle kunder gi ulike fordeler for bedrifter.Derfor bør vi strebe etter tapte kunder.På den ene siden, reduser tapet av kunder, på den andre siden, la de tapte kundene bli kunder til bedriften igjen.

Å forlenge kundeforholdet, kan vi forbedre den gjennomsnittlige lengden på kundeforholdets livssyklus ved å dyrke kundelojalitet, beholde verdifulle kunder, redusere kundetap og fjerne relasjoner uten potensiell verdi, utvikle langsiktige relasjoner med kunder og beholde gamle kunder for alltid.

Hvis bedrifterønsker å oppnå langsiktige konkurransefortrinn, må de opprettholde et godt kundeforhold.Dette kontinuerlige gode forholdet til kundene har gradvis blitt kjernen i bedriftens konkurranseevne.Mens de styrker kundeforholdet, bør bedrifter ikke bare ta hensyn til de materielle faktorene i forholdet, men også vurdere en annen egenskap ved forholdet.Det vil si kundenes følelser og andre ikke-materielle følelsesmessige faktorer.For å skape nye kunder, opprettholde gamle kunder, forbedre kundetilfredshet og lojalitet, for å forbedre kundenes verdi og fortjeneste.